EXET

Instalacje elektryczne

Wykonujemy instalacje elektryczne nowe, jak również remonty istniejących.
Przeprowadzamy przeglądy instalacji, pomiary impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji, wyłączników różnicowych

Ceny podstawowych obowiązkowych badań (każdy budynek min. co 5 lat):
- pomiar impedancji pętli zwarcia - 5 zł / punkt
- pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych - 6 zł / obwód
- pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych - 10 zł/obwód

Ceny netto, przy min. 10 punktach. Możliwość negocjacji.

pomiar instalacji